Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Barátok feredeje

Ezt 1 ember kedveli

A Kis-Somlyó hegy lábánál fakadó borvízíorrástól, a Lobogótól (Na-HCO3 típusú borvíz) délre, 50 méter távolságra volt a Barátok fürdője, amelynek a korhadt fagerendás medencéje az 1980 as években még állott, de az utóbbi évtizedben a medencét betemették. Helyét egy betongyűrű jelzi, amibe a megzabolázott lobogó borvízfürdő vize fortyog. Vitos Mózes is említést tesz a fürdőről: „...bő forrással buzog fel a Szentferenczreridiek kaszáló helyén az úgynevezett »barátok fürdője«, melyet az ősi Szentférencrend tagjai állandóan jól bekerítve és jó karban tartva használnak. Jelening a használati jog fen tartása mellen a fürdő át van adva egy somlyói intelligenciából alakult részvénytársaságnak, mely társuság által gondoztatik és tartatik fenn. A kihűlésből keletkező különféle bajokban a legrégibb időktől fogva sokan eredménynyel használták és használják."

Bányai János 1941-ben a Székelyföld írásban és képben című könyv „Csíkszereda" és „Középcsík" fejezetében írja: „Híres nevezetes a nagy köpű be foglalt »Somolyai borvíz«, amelyet korsókban szállítanak be az előfizető megrendelőknek minden reggel a házhoz. Alatta egy deszkabódés borvízes medence is van, a Barátok feredeje.” Csajághy Vilmos:  „Az 1941-42. évi erdélyi ásványvízkutatások eredményei" című tanulmányában részletesen ismerteti a „ferencesek fürdőjét”: „deszkával kibélelt 3 x 6 m-es medence. A leeresztett medence aljáról feltörő víz szabad szénsav tartalma: 1.400 g. Kénhidrogén: 0.0017g. A víz hőfoka: 13,4 C. Ugyanakkor a levegő: 22,3 "C. Az erős gázfejlődéstől a vize állan dórán zavaros”.

A 2006. augusztusában felújított borvízfürdő visszakapta régi nevét és helyét, amelyet a szépen kialakított zarándokkertben állítottak fel.

A mai Barátok fürdőjéhez kanyargós ösvényen lehet eljutni. A Mária-forrás melletti részen található a tulipán alakú, deszkával bekerített fedett új fürdő, amely egy bővizű forrásra épült, ahol egykor a régi Barátok fürdője állott. A hatszögű medence a tulipán épület közepén kapott helyet. A kertben kialakítottak még egy kisebb lábáztató medencét, amelynek közelében van a fűzfából megformázott Köpenyes Madonna, vagyis a Fűz Mária.

Az út szélén egy fenyő alakú életfa látható, a mögötte lévő székelykapu jobb oldali bejáratán át a Rózsafüzér-ösvényre lehet eljutni, ahol az Úr imádsága és az Angyali üdvözlet olvasható. Ugyancsak ezen a részen van elhelyezve a Nap- és a Holdóra, amelyeknek biblikus jelentésük van. A tizenkét apostol neve székely róvásírással van bevésve, a középponthoz legközelebb János apostol neve olvasható. A kert utolsó dísze a kifele hajló, papi süveget jelképező füzfakorona.

A csíksomlyói kegyhelyen, a székelyföldi vallási turizmus legjelentősebb színhelyén, a szent hegynek nevezett Kissomlyó-hegy, a Jézus-hágója mellett ma már a Barátok fürdője is a katolikus székelyek zarándokhelyévé vált.

Forrás: Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek, Szerk.: Jánosi Csaba, Péter Éva, Herczeg Ágnes, Takács Edvárd, Ars Tropia Alapitvány, Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület, B.K.L. Kiadó, Szombathely, 2005.

comments powered by Disqus