Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Csíksomlyói Kálvária útja

A Kissomlyó-hegy aljától a meredek oldalon út vezet a Salvator kápolnához. Ezen az úton vannak felállítva a keresztút stációi, amelyeket a búcsús nép szívesen jár végig, imádkozva a keresztútat.

Jézus hágójának nevezik ezt a székelyek. Az út során vannak közben más, régi kőkeresztek is, amelyeket Stációs kereszteknek hívnak és előttük is gyakran imádkoznak a zarándokok.

A Csíksomlyóra zarándokló nép az egész Kissomlyó hegyét szent hegynek tartja. Minden búcsújáró helyen van keresztút. Csíksomylón ezt a Kissomlyó-hegy északi oldalán állították fel. Az állomások egy-egy személy vagy csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik. Székely népünk áhítattal járta és járja Krisztus keresztútját és a maga keresztútját egyesíti vele.

 Bevezető állomás

 Bevezető állomás

A stációk előtti talpon áll a magas kőkereszt. Az alján ez a felírat áll: 1868.

Hátán JAV. 1970.

 I. állomás

 I. állomás

Pilátus halálra ítéli Jézust. - Dombormű. Az ítélet elhangzott. Pilátus mossa a kezét. A katona elvezeti Krisztust. A főpap örül az ítéletnek.

Felirata: ŐSI HITÜNK, SZÉKELYSÉGÜNK MARADANDÓ NEVE-KÉPPEN ÁLLJON E SZENT EMLÉK! ÁLLJON E SZENT TÉREN! SZENT TAMÁS GYERMEKEI A HARGITÁN TÚLRÓL. 1926

Hátán: JAV.1970.

 II. állomás

 II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet. Krisztus kitárja a kezét, hogy átvegye a keresztet. Két katona szolgai készséggel adja át.

Felirata: A KEDDI BÚCSÚK ÁJTATOS NÉPE KEGYELETTEL ÁLLÍTTATTA! CSÍKSOMLYÓN 1926

Hátán: JAV.1970.

Közben kisebb kőkereszt. Bal szárnya csonka. Felirata: ÁLLÍTATÁ P.B. 1868. JAV. 1970.

 III. állomás

 III. állomás

Krisztus először roskad le a kereszt alatt. Dombormű: Krisztus a föld porában. Egyik katona üti, a másik a ruháját húzza, hogy álljon fel.

Felirata: Uram bűneink miatt kereszted elé roskadunk. De esésed felkelésre int. Minek emlékére áll itt e szent kereszt. ÁLLÍTOTTÁK DITRÓ GYER-MEKEI 1927

Hátán: többek hozzájárulásával készítették: Puskás János, Fülöp Lajos, Kosztándi András, Kinda György, Gáspár Ferencz, Angi Imre, Mezei Ignác. JAV. 1970

 IV. állomás

 IV. állomás

Jézus találkozik édesanyjával. Krisztus viszi a keresztet. Édesanyja a fájdalomtól aléltan áll. Szent János karjaiban tartja. Magdolna térdre omlik és kitárja karjait.

Felirata: A MEGVÁLTÁS EZERKILENCSZÁZÉVES EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A SZ. K. H. BRASSÓI TAGOZATÁNAK IFJÚSÁGA, ANNAK JÓTEVŐI 1934. JAV.1970.

 V. állomás

 V. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. Dombormű: Krisztus elesett a kereszt alatt. Egyik katona és Cirenei Simon segít tartani a keresztet.

Felirata: KERESZTET VISELŐ KRISZTUSOM TANÍTSD MEG SZÉKELY NÉPEMET, HOGY NAGY LÉLEKKEL HORDOZZA KERESZTJÉT.

Hátán: ÁLLÍTTATTA Özv. GÁBOR ÁDÁDMNÉ, LAZAREA-SZÁRHEGY.

 VI. állomás

 VI. állomás

Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika térden állva adja át kendőjét, és Jézus elfogadja. Az érzéketlen farizeus magyarázza a bizonyítványát.

Felirata: ÁLLÍTOTTÁK SIMÓ MÁRTON KORONDI MOLNÁR ÉS NEJE BALÁZS ESZTER 1933 JAV.1970.

 VII. állomás

 VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel. Dombormű: Krisztus guggolva összerogy a kereszt alatt. A két katona és a főpap aggódik a kivégzés sikere miatt.

Felirata: Állittatta FÜLÖP ISTVÁN és neje ERZSÉBET SZÁSZRÉGEN 1970. ÁTOK KÍSÉR, GÚNY, GONOSZSÁG, LEROGYSZ ÚJRA, SZELID JÓSÁG. VÁLLALOD, MIT ATYÁD RÁD MÉRT GYÜLÖLETÜNK BOTRÁNYÁÉRT. ADD, HOGY FORRJON EGYBE VÉGRE SZERETETBEN ISTEN NÉPE.

Közben régi kőkereszt. Felirata: Állíttá Gy-o Szárh Kozsség.

 VIII. állomás

 VIII. állomás

Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Dombormű: Krisztus diadalmasan viszi keresztjét, vigasztalja a vizet vivő földregörnyedt asszonyokat.

Felirata: BŰNÖSÖK VAGYUNK. AZÉRT ROSSZAK GYERMEKEINK IS. 1970. MIATTATOK, NE MIATTAM HULLJON A KÖNNY SZAKADATLAN! ÖNKÍNODRA MIT SEM NÉZVE ÍGY INTESZ A VEZEKLÉSRE. ÉGESD, URAM, TUNYASÁGOM, ITT ÉS NE A MÁSVILÁGON.

 IX. állomás

 IX. állomás

Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Dombormű: Krisztus tehetelenül elterül. A főpap és a farizeus aggódva néz: nem sikerül kivégezni? A katonák hivatalból segítik.

Felirata: ÁLLÍTOTTÁK KOROND KÖZSÉG HÍVEI 1939.

Közben öreg kereszt. Felirata: Állítta gy o szt mikló róm. fzert községe 1868

 X. állomás

 X. állomás

Jézust megfosztják ruhájától. Dömbormű: Római katona levetkőzteti Krisztust.

Felirata: Ó MEZTELEN KRISZTUS A HEGYTETŐN, LÉGY IRGALMAS VETKÖZTETŐM. 1949.VIII. 20-án SZATMÁRI IRGALMAS NŐVÉREK. ATM.

 XI. állomás

 XI. állomás

Jézust a keresztre szegezik Dombormű: Római katona Jézus jobb kezét rászegezi a keresztfára. A főpap és a ferizeus kárörömmel itéli: "Sikerült."

Felirata: ÁLLÍTTATTA FERENC JÓZSEF ács ÉS NEJE IMRE RÓZÁLIA. CSÍKSZÉPVÍZ 1942.

 XII. állomás

 XII. állomás

Jézus meghal a kereszten. Dombormű: a katona lándzsával átszúrja Jézus oldalát. A Szűzanya szenved. János apostol támogatja.

Felirata: EZEN STÁCIÓT KÉSZÍTTETTE ÖZV. BÍRÓ PÉTERNÉ, DITRÓI LAKOS KERESZTES ANNA 1942. (Mesterjegy: Balázs Ditró)

Közben öreg kereszt: Allíttá Gyo. Szt. Miklós lat. szert községe 1868.

 XIII. állomás

 XIII. állomás

Jézus testét leveszik a keresztről. Dombormű: Mária ölében tartja fia holttestét. János és Magdolna részvéttel van. A főpap elégedett.

Felirata: A KOLOZSV-i KATOLIKUS HÍVEK ADOMÁNYA. 1937.

Előtte a földben betét márványtábla: HÁLÁBÓL MÁRIÁNAK. M. ÉVA 1987. szept. 4.

 XIV. állomás

 XIV. állomás

Jézus holttestét a sírba teszik. Dombormű: Arimateai József és Nikodémus kősírba teszi Jézus testét. Mária fájdalmában temeti szent Fiát. Szent János vígasztalja. 1937.

Hátán: állította J. Imre zarándok.

 +1 kőkereszt

 +1 kőkereszt

A IV. állomás után van egy öreg kőkereszt.

Felirata: D. a J. Kr. 1935. - JAV. 1970.

comments powered by Disqus