Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Csíkszentgyörgyi Nagyboldogasszony kápolna

Ezt 2 ember kedveli

Jenőfalva tízes és Körös­mény tízes tizes­erdőinek határa közelében, de jenőfalvi területen, egy magas hegy tetején – Pósa-hegyként emlegetik –  a Mennyekbe felvett Szűz Mária tiszteletére szentelve áll egy 300 éves kápolna, amelyet Illyés András csíkszentgyörgyi születésű, választott erdélyi püspök építtetett 1712-1713-ban. A hegyi kápolnát Jenőfalva tízes tartotta és tartja magáénak. Nagyboldogasszony ünnepén azonban Szentgyörgy megyéje minden tízeséből odasereglenek a hívők, hogy részt vegyenek a két falu apraját-nagyját mozgósító, látványos vallási ceremónián.

Irodalomtörténeti különlegesség, hogy Nyírő József Úz Bence című híres regényének V. fejezete a csíkszentgyörgyi Nagyboldogasszony-kápolnában játszódik, sőt az író a fejezet elején feldolgozta a kápolnához kötődő legendák egyikét, az Illyés András püspök gyermekkori álmáról szóló történetet. 
Kánya Imre csíkszent­györgyi (Jenőfalva tízesből) lakos osztotta meg velünk a történetet: „Volt egy szolgagyermek, őrizte ott a teheneket, elaludt, és azt álmodta, hogy ő püspök lesz. És mikor hazament a tehenekkel, mondta, hogy ő mit álmodott. A nagyanyja azt felelte, hogy mikor te püspök leszel, akkor én a fenekemmel nyulat lövök Pósán (ahol föl van építve a templom). Az idő telt, biztos taníttatták, pap lett, és végül püspök lett a gyermekecskéből. Mikor püspök lett, nyugatra került valamerre, onnan helyezték vissza ide, egy üvegpuskát küldött haza, hogy azzal lőjön Pósán nyulat. Aztán ugye visszakerült Gyulafehérvárra, és akkor szorgalmazta, hogy építsenek kápolnát oda.”

A Csíkszentgyörgy melletti dombtetőre épült kápolnát a falu szülötte, Illyés András, Erdély római katolikus püspöke (1696--1712) emeltette. Csak a halála utáni évben, vagyis 1713-ban készül el. Az építéshez és az építtetőhöz, akárcsak a többi csíki kápolna esetében, legenda fűződik. A közepes méretű kápolnát későgótikus stílusban faragott, egyszerű kő ajtó- és ablakkeretek díszítik. Évente egyszer, augusztus 15-én, védőszentjének napján, népes búcsú színhelye.

A mai Boldogasszony kápolnája helyén, régen egy Illés nevű gyermek őrizte a teheneket. A nap nagyon hevesen sütött, ő elaludt, álmában pedig megjelent Mária, aki a következőket mondta neki: „Te gyermek tanulj jól, mert belőled püspök lesz!”.A gyerek amikor hazament elmondta az álmát a szüleinek, hogy a szülei mit is válaszoltak erre két fajta lehetőség is kering, az egyik szerint az anyjának mondta el az álmát, az anyja éppen valamit késsel aprított, és azt válaszolta: „Ha te püspök leszel ez a kés nyulat lő!”, egy másik szerint az apjának mondta el, és az apja ezt válaszolta: „Ha belőled püspök lesz, belőlem pápa”. A gyerek jól tanult, és idővel a jóslat valóra vált, püspök lett belőle, sajnos már az anyja, vagy az apja nem járt ekkora sikerrel.A fiú Mária tiszteletére egy kápolnát építtetett, ez a mai Boldogasszony kápolna. Az édesanyja, a monda szerint minden nap kiment a kápolnába, a hegyre és egyes vélemények szerint a fiú édesanyja nagyon boldog volt, ezért nevezték Boldogasszony kápolnájának. Más források szerint Illyés annak emlékére építette ezt a kápolnát, hogy ezen a helyen menekült meg egy barnamedve támadása elől. Ennek kapcsán el kell mondanunk, hogy az egész község életében igen fontos szerepet játszik a vallás, hiszen a községnek 10 kápolnája és temploma van összesen, erre utal ez a helyi mondás is: „Hegyen-völgyön kápolna, minden héten egy búcsúcska”

Forrás: Péter Beáta: A soktemplomos egyházközség, Csíki Hírlap, VIII. ÉVF. 227. szám

comments powered by Disqus