Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Csíkszentkirályi Úrkápolna

Ezt 1 ember kedveli

Tiva a honfoglalást követő időszakban, csakúgy mint Poklondfalva, különálló faluként létezett. Tivának külön kápolnája és búcsúja volt, a dülőnevek alapján, külön vásáros helye is. 

A tivai kápolnával kapcsolatosan a Domus Historiaban Buzás Mihály plébános 1872-ben két kápolnát említ: az Úr-kápolnát és a Szent Bertalan kápolnát. „A Csík-Szent-Királyi Megye területén, falun alól, a köztemető közepében van az úgy nevezett „Úr Kápolna", mely a tizenhetedik század második felében romba dülvén Méltóságos Bors Barabás költségén kijavítva és 1822-ben megáldatva, Isten dícsőségére s a hívek közös örömére, nyilvános isteni tiszteletnek megnyittatott. Ezen kápolnában évenkint kétszer, a Keresztjárás-napok elején és Úrnapja nyolcada alatt eső vasárnap, amely napon itt búcsú is van, tartatik ünnepélyes isteni tisztelet. [...] Az 1744-ben Barabás Márton Csík-Gyergyó és Kászon esperesje által itten tartott esperesi látogatásáról felvett jegyzőkönyv egy más, az isteni tisztelet tartására alkalmatlanná vált Szent Bertalan Kápolnáját is feljegyzi, meghagyván tulajdonosaiknak, hogy következő év Keresztjáró napjáig kijavíttassák, Különben a megyére száll a Kápolnáhozi jog, s annak fenntartási terhe is. Azonban említett esperesi látogatási jegyző könyv nem tesz említést, sem a helyről, hol a Kápolna létezett, sem pedig annak tulajdonosairól. Valószínű, hogy a mostani Úr Kápolnája, mielőtt Bors Barnabás által romjaiból felépítetett s kijavítatott volna, a Szent Bertalan apostol tiszteletére volt felavatva."

Búzás Mihály plébános bejegyzését elfogadva, valószínűsíthetjük, hogy a Szent Bertalan kápolna és az Úr-kápolna egy és ugyanaz. A kápolna építésének időpontjáról keveset tudunk, egyetlen forrásunk a kápolna bejárati, kőajtókeretébe beépített, kőtömbbe vésett évszám: 15X7 (1517). Az évszám különlegessége a róvásszámmal vésett tizes szám. Attól függetlenül, hogy ez a kő a korábbi kápolnából származik-e vagy sem, számunkra értékes bizonyítéka annak, hogy a XVI. század elején a róvásírást még ismerték és használták Csíkszentkirályon!

Figyelembe véve az 1517-es évszámot, kijelenthetjük, hogy 500 éves, értékes kultikus építménnyel büszkélkedhet Csíkszentkirály. A kápolna sok titkot rejt magában, ezek feltárására a régészet lenne hivatott. Reméljük a feltett, tisztázatlan kérdéseinkre előbb-utóbb megkapjuk a választ.

Írta: Gál Mária

Forrás: www.csikszentkiraly.ro

comments powered by Disqus