Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Kőkeresztek a Csíki-medencében

 Kőkereszt - Csíkkozmás

 Kőkereszt - Csíkkozmás

 Kőkereszt - Csíkszentimre

 Kőkereszt - Csíkszentimre

A temető bejáratánál levő kőkereszt az 1700-as évek nagy pestisjárványára emlékeztet. 1708 végén Moldvából behurcolták a pestist Gyergyóba. A főkormányszék megtette az intézkedéseket, a szorosokat lezáratta, az utakat bevágatta, őröket állíttatott. Az óvintézkedések hiábavalónak bizonyultak, a pestis egész Székelyföldön elterjedt.

A pestisben Szentimre lakosságának 49%-a elpusztult, zöme 1719 júliusában. Nem is rendeztek temetési szertartást, a halottakat kitették a kapuba, onnan Tímár Tamás ökrös szekérrel hordta ki a temetőbe. Mivel Tímár családjából nem halt meg senki, hálából állíttatta a keresztet 1721-ben.

Felirata: TIMAR TAMÁS CSINÁLTATA FELESÉGIVEL EGYÜT (lehetséges, hogy alatta még volt írás, de az mára annyira megkopott, hogy olvashatatlan!)

Forrás: www.zoldfak.ro

 Kőkereszt - Tusnád

 Kőkereszt - Tusnád

Tusnád lakói híres kőfaragók voltak, ezt igazolja a településen található sok kőkereszt, kőház és kapuláb. Érdekesek a pogány-keresztény kultuszt jelképező napkorongok a temetőben.

A régi útmenti kőkereszt 1651-ből való.

Felirata: JHS Tdö BOLDIZSÁR ISTVÁN ÁLLÍTTATTA 1651ben EZÚTVÉGHEZ. ONNAN A FÖÚT LEVÁGATÁSA UTÁN tEttÜK IDE 1891ben. (Alatta: MÁRIA)

Oldalán: EXVOTO AVIT ICO FIERICRDVSPR STEPHANUS BOLDISÁR ANNOD 1651 DZSNO


 Kőkereszt - Csatószeg

 Kőkereszt - Csatószeg

A templom kerítésében látható indás sírkövön (1707) a nap, hold és a csillagok ismerhetőek fel.

Felirata: 1707 COBODPA NECZIN

 Kőkereszt - Csíkszentlélek

 Kőkereszt - Csíkszentlélek

A csíkszentléleki templom bejárata előtt áll, hársfa mellett áll egy kereszt, amely a felirata szerint 18. századi lehet.

Felirata: MÁRIA. A kőtalapzaton egy kereszt található, amelyen egy megkopott fej látszik. Felette olvasható a felirat.

 Kőkereszt - Csíkdelne

 Kőkereszt - Csíkdelne

Kőkereszt, törzsén a fafaragásokéhoz hasonló lapos domborművel.

Feltehetően a kőkresztet az 1780-as években faragták.

 Kőkereszt - Csíkszentkirály

 Kőkereszt - Csíkszentkirály

A csíkszentkirályi templom nyugati bejárati kapuja mellett található egy 1856-os kőkereszt.

Felirata: IDVEZLÉGY MÁRIA. OH  MÁRIA ÉDESANYÁNK KÉRÜNK TÉGED LÉGY PATRONÁNK. 1856. SZÖTS ANTAL ÉS GYÖRGY MIHÁLY.

A szobor bal oldalánaz alábbi felirat olvasható még: EMLÉKÜL SZABO DÁVIT ANDRÁS IMRE

 Kőkereszt - Tusnád

 Kőkereszt - Tusnád

Tusnád és Újtusnád között a műút mellett a mezőben található ez a kereszt, melyen csak egy évszám található: 1743.

 Kőkereszt - Lázárfalva

 Kőkereszt - Lázárfalva

Lázárfalva egy kisebb, központi terén áll egy kőkereszt, melynek felirata: + TÖBB MINT 300 ÉVEN ÁT ITTEN ÁLLO R: K: KÁPOLNÁT, AZ 1882BEN, JÚNIUS 24IKÉN, PONT DÉLBEN, A NAGY TŰZVÉSZ MEGÉGETTE S-E-HELYETT PUSZTÁVÁ TETTE MINEK ÖRÖK EMLÉKÉRE TÉTETETT-E-KERESZT IDE A BUZGÓ HÍVEK ÁLTAL 1884BEN JÚNIUS 14?

A szobor tetején egy duplakereszt található, melyen az alábbi felirat olvasható: + JHS M. Á.  J. KR. +

Alatta: OH ÉDES ISTENÜNK, MEGVÁLTONT TÉGED BUZGÓN IMÁDUNK E SZENT HELYEN~

 

 Kőkereszt - Lázárfalva

 Kőkereszt - Lázárfalva

Felirata: + JHS, NÉZZ ÓH EMBER E-KERESZTRE MEGVÁLTÁSOD EMLÉKÉRE S IMÁD JÉZUST ISTEN FIÁT BÜNÖS LELKED MEGVÁLTÓJÁT HOGY ELNYERJED BÖJUTALMÁT ÉS AZOK KIKIÁLTOTTÁK 1882 ~ M ~

 Kőkereszt - Csíkszenttamás

 Kőkereszt - Csíkszenttamás

Felirata: A kereszten az INRI felirat olvasható, allatta látható a megfeszített Jézus dombormű faragás.

Alatta: B. SZÜZ. TISZTELETÉRE EZEN KERTET ÁLLÍTOTTA FEL SZ. TINSI BÖJTHI JOSEF FELESÉGÉVEL EGYÜT AO.17.81 DIC 9NO API


 Kőkereszt - Csíkszentgyörgy

 Kőkereszt - Csíkszentgyörgy

Stílusát tekintve a kőkereszt 18. századi faragás lehet,  a kettőskereszten egy keresztrefeszített Jézus dombormű látható, felette INRI felirat volt olvasható. Mostanra eléggé megkopott. A keresztrefeszített Jézus felett egy félkörívben még írásos vésetek nyomait láthatjuk, felirata mára olvashatatlanná lett.  

comments powered by Disqus