Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Csíkszentléleki katolikus templom

Ezt 3 ember kedveli

A csíkszentléleki egyházközségről már 1333-ból van írott dokumentum. A mostani műemléktemplom gótikus része a 14. században készült el, majd ezt a 15. században egy nagyobb templomra cserélik le. Ennek okai között szerepelhet, hogy a közösség is ekkora már jelentősen gyarapodhatott és a kisebb templom már nem tudta befogadni őket.

A templomhajóval való bővítés 1510-re biztosan befejeződött, ekkor kap harangot is, valamint egy szárnyasoltárral gazdagodik a közössége a Czakó család jóvoltából.

A szárnyasoltáron a következő felirat olvasható: „Insignia Filiorum Czakó 1510. Insignia Regis Ungarie”.

A templom mai formáját az 1806-os restaurálás alkalmával nyerte el, amikor a templom hajóját barokk stílusban átalakították és meghosszabbították, ugyanakkor új mennyezetet is kapott, ekkoriban épült a karzat is.

A torony építését 1848-ban kezdik el, ellenben a szabadságharc kirobbanásával a munkálatok leállnak, amit csak 1851-ben folytatnak tovább. Így a torony 1854-re készül el.

A templom belseje több átfestésen esett keresztül, a mostani berendezése 1914-től látható, amikor is a műemlék szárnyasoltárt Budapestre szállítják, a Szépművészeti Múzeumba, cserébe az egyházközség a kapott pénzből további munkálatokat tudott végezni.

A Budapesten látható Szentlélek eljövetelét ábrázoló szárnyasoltár főtábláján kívül nyitott állapotban négy, zárt állapotban további hét kép látható, valamint az oromkép és a predella. A tábla azt a részben heves gesztusokban, részben zárkózott, emelkedett tartásban megnyilvánuló megrendülést ábrázolja, amelyet a Szentlélek eljövetele vált ki az apostolokból. Arckifejezésük nagyon egyéni, más ismertetőjegye azonban csak a bal szélhez legközelebb levő Jakabnak van; rajta kívül még a két leghátsót, Pétert és Jánost azonosíthatjuk. Az imádkozó Szűz Mária méltóságteljesen ül körükben. Az ünnepélyes, de korántsem merev együttest élénk, erőteljes színfoltok jellemzik. Ez a tarkasággá sehol sem váló színesség vonzó erénye a táblának, amelyet joggal szoktak a legjellemzőbben csíki oltárképnek nevezni. Stílusa, bár szemmel láthatóan összefügg a XVI. század elejének német iskoláival, egyikhez sem ízesül olyan szorosan, hogy akár onnan jött, akár ott tanult mester munkája lehetne. A hagyományos formakincs gazdagítása egy-egy modernebb megoldással a csíki festészet önállóságát bizonyítja. Az oltár - mint az egész helyi iskola - alapjában véve konzervatív, ezt mutatja síkszerűsége, rajzossága, a kontúrvonalak nagy szerepe. A szárnyképek passiójeleneteinek hóborította csúcsait általában a helyi környezet hatásának tulajdonítják.

Ezután került a templomba a ma látható neogótikus oltár is. Az oltárkép a Szentlélek eljövetelét ábrázolja az apostolokkal és a Szűzanyával, amely hasonlít a korábbi szárnyasoltár ábrázolásához.

Nagyobbik harangját a Szentlélek tiszteletére szentelték fel, ezen a következő felirat olvasható: Anno Domini 1511 patrum gromate. Kisebbik harangját pedig Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel.

 Forrás

www.csikszentlelek.ro


comments powered by Disqus