Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twitteren! Oszd meg Google Pluson! Oszd meg Pinteresten! Küld el e-mailben!

Csíkszentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom

Ezt 1 ember kedveli

A csíkszentmiklósi római katolikus vártemplom Csík egyik legerősebb vártemploma volt.

Az 1333-as pápai tízedjegyzék már említi a települést, akinek van egy István nevezetű papja. Feltételezések szerint már ekkor létezett egy kisebb temploma.

A torony jelenleg az épületegyüttes legöregebb része, amely a gótikus templomból maradt meg többé-kevésbé érintetlenül. A barokk átépítések során nem bontották le teljesen a templomot, ezt igazolja a hajó északi falán látható három támpillér.

A vártemplomra a csíki templomok szokásos felépítése jellemző, egy tengelyen van elhelyezve a torony, a hajó és a szentély. 1777-ben a középkori templomot részben lebontották. A régi harangtoronyhoz hozzáépített új barokk templom 1784-re épült fel. Ekkor nyerte el a templom a mai formáját, a későbbiekben csak kisebb változtatások történtek. 

A templom belső terét egységes barokk építészet jellemzi. A hajót és a szentélyt fiókos dongaboltozat fedi, a diadalívnél és a szentélynél hevederívvel van megerősítve. A karzatot pillérek tartják. A karzataljat három, különböző fesztávolságú keresztboltozatos szakasz fedi, a hajó felől az árkádíveket aranyozott keretezés emeli ki, kétoldalt az ívzáródásnál trapéz alakú zárókővel, rajta lant alakú stukkódísszel. A karzat mellvédje tömör falú, hordószerűen kidomborodó előlapján rombuszokból kialakított díszítéssel. A diadalívet két egymásra helyezett pilaszter tartja. A hevederív hajó felőli oldalát változatos stukkódíszek borítják, közepén körbe foglalva Isten szeme sugaraktól övezve. A hajó mennyezetét párhuzamos szalagokban elhelyezett geometrikus motívumokkal kialakított vakolatdíszek hálózzák be. A boltozaton falfestmények láthatók, a belső falakat vászonra festett falképek díszítik. A festményeket Bulhardt János brassói festő készítette 1900-ban, amelyek evangélistákat, Dávid királyt hárfával, valamint a templom védőszentje Szent Miklós életéből vett jeleneteket ábrázolnak.

A templom főoltára 1797-ben készült el. Középső szoborfülkéjében Szűz Mária és a gyermek Jézus szobra látható, két oldalt Péter és Pál apostol szobra van elhelyezve. A párkány fölött az oltárkorona bordái között Szent Miklós szobra áll, amelyet felhőkön ülő naiv faragású angyalkák vesznek körül. A vártemplom Keresztelő Szent Jánost ábrázoló oltárképe jelentős művészettörténeti érték. A szentély északi falán Krisztus megkeresztelését ábrázoló oltárkép van elhelyezve.

A főoltárt 1797-ben készítették, a régi oltárból egy Keresztelő Szent Jánost ábrázoló oltárkép maradt fenn, amely a XVIII. század első felében készülhetett.

A XX. század elején készült a neogótikus mellékoltár és szószék, amelyeket 1995-ben a templom általános felújításakor eltávolítottak. Az egykori neogótikus mellékoltár Jézus szobra új talapzatra helyezve a templom hajójában látható. 

A templom orgonáját a temesvári Wegenstein cég készítette 1924-ben.

A templomot a XVII. században lőréses védőtornyokkal megerősített fallal vették körül.

A templomot szabálytalan alaprajzú, várfal övezi, amelynek nyugati oldalát a paplak régi szárnyának keleti fala képez. A templomhajó és a szentély a XVIII. századi barokk átalakítás eredménye.

A lőréses, csúcsíves hangablakokkal ellátott harangtorony a XV. század végén épülhetett. 1689-ben a tornyot új haranggal látták el, amely a brassói Boltosch harangöntő műhelyben készült. A vártemplom toronyórája a XX. század elején készült Müller János budapesti óragyárában. 

 Forrás

1. Köpeczi Sebestyén József: A középkori, nyugati műveltség legkeletibb határai. In. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929.

2. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Békéscsaba, 1982.

3. Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-Székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1994.

4. Gyöngyössy János: Székelyföldi vártemplomok. Budapest, 1995.

5. Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996.

6. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai 1. kötet. Kolozsvár, 1996.

7. Szőcs Imre, Szőcs Miriam: Csíkszentmiklós római katolikus templom. Csíkszereda, 1999.

8. Vofkori László: Székelyföld útikönyve 2. kötet. Budapest, 1998.

9. Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Csíkszereda, 2007.

10. Lélek és kincs Csíkszentmiklóson. Csíkszereda, 2009.


comments powered by Disqus